Akredytacje Ponadregionalnego Konsorcjum Szkoleniowo - Egzaminacyjnego

 

  1. ECDL - Polskie Towarzystwo Informatyczne
  2. ETS - Educational Testing Service
  3. WUP - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
  4. PARP-RUR

 

 

NASZE ATUTY 
  1. bardzo dobra organizacja i zarządzanie 
  2. dynamika rozwoju, najwyższe kompetencje zespołów szkoleniowo-egzaminacyjnych 
  3. wysoka jakość usług szkoleniowo - egzaminacyjnych 
  4. elastyczność w doborze form i metod kształcenia 
  5. innowacyjność, kreatywność 
  6. liniowy system zarządzania 

 

NASZA ZASADA

Zanim skrytykujesz innych, przyznaj się do własnych błędów