W celu realizacji naszych szkoleń i egzaminów współpracujemy z różnymi ośrodkami szkoleniowo-egzaminacyjnymi. Ośrodki te posiadają certyfikowane laboratoria szkoleniowo-egzaminacyjne wyposażone w odpowiedni sprzęt i warunki do tego aby komfortowo i profesjonalnie w nich zdobywać wiedzę, bez zbędnych obciążeń. Laboratoria spełniają międzynarodowe standardy w zakresie IT. CE0015 wspólpracuje z następującymi laboratoriami:

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. St. Staszica

EDU-IT Stanisław Augustyn w Rzeszowie

Zespół Szkół Elektronicznych im Bohaterów Westerplatte

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce

Zespół szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących

Publiczne Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II

SEKA S.A. -Oddział Bydgoszcz

SEKA S.A. -Oddział Gdańsk

SEKA S.A. -Oddział Katowice

SEKA S.A. -Oddział Kraków

SEKA S.A. -Oddział Lublin

SEKA S.A. -Oddział Łódź

SEKA S.A. -Oddział Olsztyn

SEKA S.A. - Oddział Rzeszów

SEKA S.A. -Oddział Szczecin

SEKA S.A. - Oddział Wrocław

SEKA S.A. - Oddział Opole

SEKA S.A. - Oddział Gorzów Wielkopolski

PU-H Antoni Cichocki

ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz

Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT w Łomży

Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT w Łomży

PU-H Antoni Cichocki

COSINUS SP. Z O.O.

SEKA S.A. - Oddział Warszawa

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach

Zespół Szkół w Niedrzwicy Dużej

Europejska Uczelnia Spłeczno-Techniczna

Cosinus Sp. z o.o.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Kardynała Wyszyńskiego - sala 22

SEKA S.A. - Oddział Białystok

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Białymstoku

Przedsiębiorstwo Zastosowań Informatyki ARTCOM Roman Bocheński

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Zastosowań Informatyki ARTCOM Roman Bocheński

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Zamościu

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu

Gimnazjum nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

Społeczny Zespół Przedszkolno-Szkolny 101

Gimnazjum Nr1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim

Szkoła Podstawowa nr 273 im. dra Aleksandra Landy

Centrum Wspierania Rozwoju i Edukacji Sp. Z O.O.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Kardynała Wyszyńskiego

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Przy Szkole Podstawowej nr 70

IT MORE Szkolenia Informatyczne Dariusz Halik