Konsorcjum Firm Szkoleniowo-Egzaminacyjnych zwane dalej Konsorcjum powstało w dniu 01.01.2011 r w wyniku wspólnego porozumienia doświadczonych firm szkoleniowo-doradczych:

 1. EURO- PARTNER-Mława
 2. PU-H- Grajewo obecnie ACPKSz-E
 3. ASC Consuling- Wrocław
 4. SHIFT COMP Usługi informatyczne- Kraków
 5. AKAR Błonie
 6. NOT Łomża
 7. KRIS - EŁK
 8. KB Training Radom
 9. Mobilny Ośrodek Szkoleniowy Zambrów

Każda z firm Konsorcjum działa na rynku szkoleniowym już od 2006 roku i dłużej. Gromadzimy wiedzę i umiejętności, którymi dzielimy się z naszymi Klientami.

Wdrażamy wiedzę rozumianą jako skuteczne łączenie wiedzy teoretycznej z doświadczeniem praktycznym.

Skupiamy się na wielu obszarach działalności: e-learning, doradztwo, szkolenia stacjonarne. Usługi szkoleniowe świadczymy na terenie całego kraju. Pozycję na rynku osiągamy poprzez innowacyjne i kreatywne metody prowadzenia zajęć, wykwalifikowanej kadrze i szeroko spektralnym zakresie tematyki organizowanych kursów i szkoleń.

Przedmiot działalności konsorcjum w szczególności obejmuje:

 • organizację szkoleń z zakresu szeroko rozumianej pracy z urządzeniami komputerowymi
 • wspieranie szkoleń na odległość metodami e-learning i blended-learning przy użyciu systemu edukacyjnego uEdu oraz jego pochodnych
 • popieranie działalności naukowej i naukowo-technicznej we wszystkich dziedzinach informatyki
 • przeprowadzanie certyfikowanych egzaminów z grupy ECDL i ETS dla osób fizycznych, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz pozostałych instytucji, w tym instytucji samorządowych
 • wdrażanie i ewaluację komputerowych systemów edukacyjnych wspomagających kształcenie w dowolnym obszarze wiedzy, szczególnie wiedzy o działaniu komputerów i systemów komputerowych
 • popularyzację w społeczeństwie zagadnień związanych z wymianą informacji w środowisku zawodowym przy użyciu urządzeń cyfrowych