ECDL EPP E-NAUCZYCIEL

Certyfikat EPP e-Nauczyciel jest potwierdzeniem, że nauczyciel celowo i efektywnie stosuje technologię informacyjną i komunikacyjną do unowocześnienia swojego warsztatu pracy edukacyjnej i zwiększenia osiągnięć uczniów, dba również o swój dalszy rozwój w tym zakresie. Tym samym rozwija swoje kompetencje personalne i społeczne związane z posługiwaniem się technologią cyfrową. System certyfikowania jest oparty na założeniu, że miejscem weryfikacji umiejętności nauczyciela jest klasa z uczniami, a więc jego główne miejsce pracy. Spełnienie tego założenia ma doprowadzić do zmiany w pracy z uczniami w klasie i poza nią.

Do kogo skierowane? Nauczyciele posiadający dobre umiejętności obsługiwania komputera.

Cele kształcenia.
Celem nauczania jest uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi prawa oświatowego, zapoznanie z nowoczesnymi środkami dydaktycznymi w nauczaniu

Opis efektów kształcenia.
Uczestnik po ukończeniu kursu:
•    Zna prawne, etyczne, społeczne i ekonomiczne aspekty rozwoju i zastosowań technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
•    Potrafi nauczać i pracować w środowisku technologii, w tym posiada znajomość aplikacji stosowanych w nauczanym przedmiocie.
•    Korzysta z zasobów i podstawy pracy na platformie edukacyjnej.

Ramowy program
Legalne i etyczne posługiwanie się informacją. Licencje na oprogramowanie i zasoby edukacyjne-6 h
Bezpieczeństwo informacji-4 h
Ochrona uczniów przed negatywnymi skutkami korzystania z TIK Technologia i zasoby
cyfrowe w realizacji celów edukacyjnych wynikających z zapisów podstawy programowej-14 h
Urządzenia techniki cyfrowej-8 h
Zasoby edukacyjne oraz aplikacje wykorzystywane w nauczanym przedmiocie-16 h
Ocena edukacyjnych zasobów internetowych oraz aplikacji według określonych kryteriów-14 h
Własne zasoby dydaktyczne-20 h
E-kształcenie (e-learning)w praktyce szkolnej–wybrane aspekty metodyczne-18 h

Czas trwania: 100 godzin.
Wymagania: Chęć do nauki.
Egzamin ECDL: e-nauczyciel

ECDL e-Obywatel

Czym jest i do kogo skierowany jest program e-Citizen?   
e-Citizen jest certyfikatem specjalnie opracowanym dla osób z bazową wiedzą z zakresu komputerów i mechanizmów Internetu, e-Citizen skierowany jest do wszystkich, niezależnie od statusu, wykształcenia, wieku, zdolności lub umiejętności. Przed przystąpieniem do tego programu pożądana jest jednak umiejętność posługiwania się myszą i klawiaturą, e-Citizen może być także skierowany do młodzieży, pokazując jak dobrze wykorzystywać Internet podczas nauki szkolnej i przygotowywaniu się do lekcji, e-Citizen to doskonała propozycja dla osób obawiających się komputera, ponieważ pozwala użytkownikowi poznawać Internet bez wcześniejszej wiedzy informatycznej, e-Citizen pozwala zapoznać się z obsługą komputera na poziomie pozwalającym na przechowywanie i odnajdowanie informacji i nawiązanie połączenia z Internetem.
e-Citizen został zaprojektowany tak, aby pomagać użytkownikom wykorzystywać maksymalnie Internet poprzez wyjaśnienie reguł jego działania oraz pokazanie jak może być użyty do wielu zastosowań.
Do kogo skierowane? Wszyscy od podstaw

Cele kształcenia
•    Przygotowanie uczestników do korzystania z komputera i Internetu w pracy i w życiu codziennym.
•    Przygotowanie uczestników do egzaminu pozwalającego na uzyskanie certyfikatu e-Citizen.
Opis efektów kształcenia.
Uczestnik po ukończeniu kursu:
•    umie obsługiwać komputer, system operacyjny, oprogramowanie służące do tworzenia dokumentów, przeglądania stron internetowych oraz programów antywirusowych,
•    umie wyszukiwać informacje z szerokiego zakresu źródeł internetowych używając przeglądania i kluczowych technik wyszukiwania,
•    umie posługiwać się pocztą elektroniczną,
•    umie korzystać z zasobów i usług on-line w obszarach wiadomości, administracji, konsumenckich, podróży, oświatowo-szkoleniowych, zatrudnienia, zdrowia, grupy interesu i biznesu.

Ramowy program
    Hardware i software-14 h
    Internet-18 h
    Poczta elektroniczna-6 h
    Serwisy online-15 h
    Bezpieczeństwo-7 h

Czas trwania:60 godzin dydaktycznych

Wymagania: podstawy obsługi komputera
Egzamin ECDL: Aby otrzymać certyfikat e-Citizen należy zdać tylko jeden egzamin
.

ECDL BASE

Kurs jest prowadzony od podstaw i  każdy ma możliwość opanować wiedzę wystarczającą do zdania egzaminów . Zakres : 102 godziny lekcyjne (45 minut) składający się z czterech modułów:
B1 – Podstawy pracy z komputerem – 24 godziny dyd.
B2 – Podstawy pracy w sieci – 24 godziny  dyd.
B3 – Przetwarzanie tekstów – 24 godziny  dyd.
B4 – Arkusze kalkulacyjne – 30 godzin  dyd.
Po każdym module przeprowadzany jest egzamin ECDL BASE z zakresu tematu modułu.
Istnieje możliwość wyboru modułów kursu.
Osoby, które zdadzą wszystkie cztery egzaminy otrzymają Certyfikat ECDL BASE, natomiast osoby, którym nie uda się zdać czterech egzaminów albo nie przystąpią do wszystkich otrzymają Certyfikat ECDL PROFILE.
Cele kształcenia:
Moduł I
Uczestnik zna podstawowe zagadnienia i posiada umiejętności związane z korzystaniem z urządzeń komputerowych, tworzeniem  i zarządzaniem plikami oraz bezpieczeństwem danych
Moduł II
•    Uczestnik zna podstawowe zagadnienia i posiada  umiejętności związane z Internetem i usługami  internetowymi: przeglądaniem Internetu, efektywnym wyszukiwaniem informacji  w Internecie, komunikacją online i pocztą elektroniczną.

Moduł III
•    Uczestnik posiada   znajomość aplikacji do edycji tekstu podczas tworzenia dokumentów, ich formatowania i drukowania
Moduł IV
•    Uczestnik pozwala kandydatowi posiada znajomość budowy arkusza kalkulacyjnego, umiejętności tworzenia dokumentu, modyfikowania go i dokonywania obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym
.

ECDL Advanced

Certyfikat ECDL ADVANCED przeznaczony jest dla osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności lub zdobyć umiejętności na poziomie zaawansowanym. Polecany jest dla osób które pracują w help desk, osobą przygotowującą kluczowe dokumenty w przedsiębiorstwach i w działach IT. Certyfikat składa się z 4 modułów:
A1 Zaawansowane przetwarzanie tekstów- 20 h,
A2 Zaawansowane arkusze kalkulacyjne- 40 h,
A3 Zaawansowane użytkowanie baz danych- 50 h,
A4 Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna-30 h.
Łącznie czas trwania: 140 godzin

Cele kształcenia:
•    Podniesienie podstawowych umiejętności posługiwania się technologią ICT.
•    Przygotowanie uczestników do egzaminu pozwalającego na uzyskanie certyfikatu ECDL Advanced
•    Podwyższenie poziomu umiejętności użytkowania komputera u wszystkich zatrudnionych i chcących podjąć pracę.
•    Wzrost wydajności wszystkich pracowników, którzy w swojej pracy korzystają z komputera.
•    Zrozumienie potrzeby wyrabiania dobrych nawyków w pracy z komputerem w celu zapewnienia wysokiej jakości jej wyników.

Opis efektów kształcenia
Uczestnik kursu potrafi:
•    tworzyć dokumenty na wyższym poziomie
•    korzystać z arkusza kalkulacyjnego z zastosowaniem wielu funkcji
•    korzystać i tworzyć bazy danych
•    tworzyć profesjonalną prezentację

 

ecdl full 100

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ang. European Computer Driving Licence, ECDL) – jednolity dla całej Unii Europejskiej certyfikat zaświadczający o posiadaniu podstawowych umiejętności w zakresie korzystania z komputera osobistego. Wcześniej nazywany w Polsce Europejskim Komputerowym Prawem Jazdy.
Inicjatywa Certyfikatu Komputerowego powstała w 1992 roku w Finlandii. Pierwszy Certyfikat Umiejetności Komputerowych wydano w 1994 roku. Do połowy 1996 roku w liczącej około 5 mln mieszkańców Finlandii ECDL posiadało już ponad 10 000 osób. Docelowo Finowie zakładają, że egzaminom podda się około miliona osób, czyli co piąty obywatel Finlandii. Później ta inicjatywa rozpowszechniła się na cały obszar Unii Europejskiej. Reguły egzaminu są identyczne na całym obszarze Unii. (żródło. wikipedia)

Cele ECDL

  • Podwyższenie poziomu umiejętności użytkowania komputera u wszystkich zatrudnionych i chcących podjąć pracę.
  • Wzrost wydajności wszystkich pracowników, którzy w swojej pracy korzystają z komputera.
  • Umożliwienie lepszego wykorzystania nakładów na technologię informatyczną.
  • Zrozumienie potrzeby wyrabiania dobrych nawyków w pracy z komputerem w celu zapewnienia wysokiej jakości jej wyników.

CERTYFIKACJE ECDL

ECDL Core zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Kontrola tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych.

ECDL Advanced (w skrócie ECDL-A), polska nazwa: Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, poziom zaawansowany, to układ 4 egzaminów praktycznych na poziomie zaawansowanym: Przetwarzanie tekstu, Arkusze kalkulacyjne, Bazy danych oraz Grafika menedżerska i prezentacyjna.

ECDL Zarządzanie Projektami – to certyfikat potwierdzający podstawową wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania projektami (badawczymi, budowlanymi, informatycznymi, itp.). Do otrzymania certyfikatu niezbędne jest pozytywne zdanie egzaminu.

e-Citizen (w wersji polskiej e-Obywatel) jest doskonały, ponieważ pozwala użytkownikowi poznawać Internet bez posiadania uprzedniej wiedzy informatycznej.

e-Guardian - to certyfikat potwierdzający podstawowe techniczne kompetencje w zakresie zabezpieczeń komputerów przed nieupoważnionym dostępem oraz ochrony osób (szczególnie dzieci i młodzieży) przed niebezpieczeństwami pochodzącymi ze źródeł funkcjonujących w sieci Internet.

ECDL Start - jest to certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie dowolnie wybranych czterech modułów dostępnych w programie ECDL Core.

ECDL IT Security - jest certyfikatem potwierdzającym kompetencje w zakresie szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa używania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i jest skierowany do przeciętnego użytkownika środowiska ICT domu lub biurze.

Certyfikat EPP e-Urzędnik (e-Clerk) został opracowany dla potrzeb oceny podstawowych umiejętności komputerowych urzędników administracji publicznej.

Certyfikat EPP e-Nauczyciel jest potwierdzeniem, że nauczyciel celowo i efektywnie stosuje technologię informacyjną i komunikacyjną do unowocześnienia swojego warsztatu pracy edukacyjnej i zwiększenia osiągnięć uczniów, dba również o swój dalszy rozwój w tym zakresie.

EPP GIS (ang. Endorsed Product Program Geographical Information System) jest dokumentem potwierdzającym, że jego posiadacz zdobył i potrafi praktycznie wykorzystać określoną wiedzę w zakresie Systemów Informacji Geograficznej.

ECDL WebStarter/Web Editing to Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowego projektowania stron internetowych.

ECDL CAD to Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowego Wspomagania Projektowania. CAD to skrót od Computer Aided Design - Komputerowe Wspomaganie Projektowania.

Login Form

Szukaj...

przewiń do góry