ECDL BASE

Kurs jest prowadzony od podstaw i  każdy ma możliwość opanować wiedzę wystarczającą do zdania egzaminów . Zakres : 102 godziny lekcyjne (45 minut) składający się z czterech modułów:
B1 – Podstawy pracy z komputerem – 24 godziny dyd.
B2 – Podstawy pracy w sieci – 24 godziny  dyd.
B3 – Przetwarzanie tekstów – 24 godziny  dyd.
B4 – Arkusze kalkulacyjne – 30 godzin  dyd.
Po każdym module przeprowadzany jest egzamin ECDL BASE z zakresu tematu modułu.
Istnieje możliwość wyboru modułów kursu.
Osoby, które zdadzą wszystkie cztery egzaminy otrzymają Certyfikat ECDL BASE, natomiast osoby, którym nie uda się zdać czterech egzaminów albo nie przystąpią do wszystkich otrzymają Certyfikat ECDL PROFILE.
Cele kształcenia:
Moduł I
Uczestnik zna podstawowe zagadnienia i posiada umiejętności związane z korzystaniem z urządzeń komputerowych, tworzeniem  i zarządzaniem plikami oraz bezpieczeństwem danych
Moduł II
•    Uczestnik zna podstawowe zagadnienia i posiada  umiejętności związane z Internetem i usługami  internetowymi: przeglądaniem Internetu, efektywnym wyszukiwaniem informacji  w Internecie, komunikacją online i pocztą elektroniczną.

Moduł III
•    Uczestnik posiada   znajomość aplikacji do edycji tekstu podczas tworzenia dokumentów, ich formatowania i drukowania
Moduł IV
•    Uczestnik pozwala kandydatowi posiada znajomość budowy arkusza kalkulacyjnego, umiejętności tworzenia dokumentu, modyfikowania go i dokonywania obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym
.