ECDL Advanced

Certyfikat ECDL ADVANCED przeznaczony jest dla osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności lub zdobyć umiejętności na poziomie zaawansowanym. Polecany jest dla osób które pracują w help desk, osobą przygotowującą kluczowe dokumenty w przedsiębiorstwach i w działach IT. Certyfikat składa się z 4 modułów:
A1 Zaawansowane przetwarzanie tekstów- 20 h,
A2 Zaawansowane arkusze kalkulacyjne- 40 h,
A3 Zaawansowane użytkowanie baz danych- 50 h,
A4 Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna-30 h.
Łącznie czas trwania: 140 godzin

Cele kształcenia:
•    Podniesienie podstawowych umiejętności posługiwania się technologią ICT.
•    Przygotowanie uczestników do egzaminu pozwalającego na uzyskanie certyfikatu ECDL Advanced
•    Podwyższenie poziomu umiejętności użytkowania komputera u wszystkich zatrudnionych i chcących podjąć pracę.
•    Wzrost wydajności wszystkich pracowników, którzy w swojej pracy korzystają z komputera.
•    Zrozumienie potrzeby wyrabiania dobrych nawyków w pracy z komputerem w celu zapewnienia wysokiej jakości jej wyników.

Opis efektów kształcenia
Uczestnik kursu potrafi:
•    tworzyć dokumenty na wyższym poziomie
•    korzystać z arkusza kalkulacyjnego z zastosowaniem wielu funkcji
•    korzystać i tworzyć bazy danych
•    tworzyć profesjonalną prezentację