Dostępne kursy

Certyfikat ICDL STANDARD zaświadcza, że jego posiadacz uzyskał rozszerzone kwalifikacje komputerowe, umożliwiające posługiwanie się komputerem w dzisiejszym świecie. Poza umiejętnościami potwierdzonymi certyfikatem ECDL BASE, zaświadcza on o dodatkowych umiejętnościach specjalistycznych – trzech do wyboru. Szczególnym warianten jest ICDL PTI Standard, który zawiera ściśle określone moduły: użytkowanie baz danych, grafika menedżerska i prezentacyjna, IT Security.

Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy (CUK-PP) jest dokumentem świadczącym o tym, że jego posiadacz nabył kwalifikację potwierdzającą podstawowe kompetencje komputerowe umożliwiające korzystanie z komputera w dzisiejszym świecie.

To podstawowy certyfikat dla pracowników wszystkich specjalności, którzy na co dzień posługują się komputerem, korzystają z Internetu, tworzą i edytują dokumenty oraz arkusze kalkulacyjne. Certyfikat jest włączony do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Przypisano go do drugiego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji.


Zaawansowane techniki i narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, które mogą być kluczowymi czynnikami sukcesu w ich życiu zawodowym.  Wykorzystywanie sztucznej inteligencji w różnych aspektach pracy zawodowej, w szczególności w obszarze copywritingu

ECDL BASE to podstawowy certyfikat dla pracowników wszystkich specjalności, którzy na co dzień posługują się komputerem, korzystają z Internetu, tworzą i edytują dokumenty oraz arkusze kalkulacyjne. Jest także ciekawym potwierdzeniem umiejętności komputerowych uczniów szkół różnych poziomów.