ECDL e-Obywatel

Czym jest i do kogo skierowany jest program e-Citizen?   
e-Citizen jest certyfikatem specjalnie opracowanym dla osób z bazową wiedzą z zakresu komputerów i mechanizmów Internetu, e-Citizen skierowany jest do wszystkich, niezależnie od statusu, wykształcenia, wieku, zdolności lub umiejętności. Przed przystąpieniem do tego programu pożądana jest jednak umiejętność posługiwania się myszą i klawiaturą, e-Citizen może być także skierowany do młodzieży, pokazując jak dobrze wykorzystywać Internet podczas nauki szkolnej i przygotowywaniu się do lekcji, e-Citizen to doskonała propozycja dla osób obawiających się komputera, ponieważ pozwala użytkownikowi poznawać Internet bez wcześniejszej wiedzy informatycznej, e-Citizen pozwala zapoznać się z obsługą komputera na poziomie pozwalającym na przechowywanie i odnajdowanie informacji i nawiązanie połączenia z Internetem.
e-Citizen został zaprojektowany tak, aby pomagać użytkownikom wykorzystywać maksymalnie Internet poprzez wyjaśnienie reguł jego działania oraz pokazanie jak może być użyty do wielu zastosowań.
Do kogo skierowane? Wszyscy od podstaw

Cele kształcenia
•    Przygotowanie uczestników do korzystania z komputera i Internetu w pracy i w życiu codziennym.
•    Przygotowanie uczestników do egzaminu pozwalającego na uzyskanie certyfikatu e-Citizen.
Opis efektów kształcenia.
Uczestnik po ukończeniu kursu:
•    umie obsługiwać komputer, system operacyjny, oprogramowanie służące do tworzenia dokumentów, przeglądania stron internetowych oraz programów antywirusowych,
•    umie wyszukiwać informacje z szerokiego zakresu źródeł internetowych używając przeglądania i kluczowych technik wyszukiwania,
•    umie posługiwać się pocztą elektroniczną,
•    umie korzystać z zasobów i usług on-line w obszarach wiadomości, administracji, konsumenckich, podróży, oświatowo-szkoleniowych, zatrudnienia, zdrowia, grupy interesu i biznesu.

Ramowy program
    Hardware i software-14 h
    Internet-18 h
    Poczta elektroniczna-6 h
    Serwisy online-15 h
    Bezpieczeństwo-7 h

Czas trwania:60 godzin dydaktycznych

Wymagania: podstawy obsługi komputera
Egzamin ECDL: Aby otrzymać certyfikat e-Citizen należy zdać tylko jeden egzamin
.